... ...
Email
Titulka

Informácie pre motoristov

Technické kontroly traktorov

Sú technické a emisné kontroly pre traktory a ich prívesy povinné?

Zákon č. 725/2004 Z. z. stanovil povinnosť absolvovať technickú, resp. emisnú kontrolu aj pre traktory a ich prípojné vozidlá. Lehoty technických a emisných kontrol pravidelných pre túto kategóriu vozidiel určuje vyhláška 578/2006 Z. z.

Traktory a ich prípojné vozidlá sa musia podrobiť technickým, resp. emisným kontrolám v lehote štyroch rokov po ich prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách. Lehoty pre ostatné kategórie cestných vozidiel môžete nájsť tu.

Táto povinnosť platí počnúc 1. januárom 2009!

Kontrolu je možné vykonať v našej stacionárnej STK.

email

home