... ...
Email
Titulka

Emisná kontrola

Prečo navštíviť naše pracovisko emisnej kontroly

Už od začiatku svojej činnosti sme sa rozhodli poskytovať služby v tejto oblasti úplne novým spôsobom orientovaným na potreby zákazníka. Vďaka dostatočnej kapacite našich dvoch pracovísk emisných kontrol v STK, objednávaciemu systému a zodpovedajúcemu počtu zamestnancov nemusíte strácať veľa času čakaním.

Príprava na emisnú kontrolu

Informácie, ktoré Vám chceme v rámci tohto príspevku poskytnúť, majú poslúžiť ako jednoduchý návod na plynulé absolvovanie emisnej kontroly Vášho vozidla.

Prevádzkovateľ vozidla je povinný pristaviť na emisnú kontrolu vozidlo čisté a nezaťažené. Pred začatím emisnej kontroly musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť stanovené doklady.

Kedy emisnú kontrolu nie je možné vykonať?

  • Ak nepredložíte ustanovené doklady
  • Ak nemožno naštartovať motor
  • Ak vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie
  • Ak je zistený zjavný únik prevádzkových médií
  • Ak vozidlo má poruchu na plynovom zariadení

email

home