... ...
Email
Titulka

Kontrola originality

Doklady potrebné ku kontrole vozidla

Potrebné doklady - vozidlo evidované v SR:

  • Doklad totožnosti vodiča (občiansky preukaz, alebo pas)
  • Osvedčenie o evidencii vozidla

Potrebné doklady - individuálne dovezené vozidlo podliehajúce prihláseniu do evidencie:

  • Osvedčenie o evidencii, prípadne doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo evidované
  • Doklad o nadobudnutí vozidla - faktúru, kúpnu,alebo darovaciu zmluvu
  • Doklad o prepustení vozidla do volného obehu, ak ide o vozidlo dovezené z tretích krajín

email

home