... ...
Email
Titulka

Kontrola originality

Ktoré vozidlá podliehajú kontrole originality

Kontrole originality podliehajú vozidlá jednotlivo dovezené zo zahraničia, vozidlá po prestavbe a vozidlá pred zmenou majiteľa, pri zmene farby, po skončení platnosti KO pre administratíbne úkony (Obvodný úrad dopravy, Dopravný inšpektorát).

Kontrola originality sa vykoná na náklady prevádzkovateľa vozidla. Pri zmene držby náklady spojené s kontrolou teda znáša pôvodný vlastník, ktorý mieni vozidlo predať. Pred začatím kontroly originality musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť na kontrolu originality potrebné doklady.

Automatizovaný informačný systém kontroly originality vozidiel (AISKO) je prepojený s pátracími evidenciami, s evidenciou vozidiel a s inými relevantnými evidenciami. Vozidlá sú pri prvej kontrole označené ochrannými identifikačnými prvkami – bezpečnostnými kontrolnými nálepkami.

Kontrola originality a zhodnosti vozidla vykonávaná meraním a nedeštruktívnym skúmaním, zameraná na zisťovanie stop neoprávneného vonkajšieho zásahu do konštrukcie vozidla, alebo do dokladov vozidla. Kontrolou originality sa kontrolujú identifikátory vozidla, ktorými sú výrobcom pridelené identifikačné čislo vozidla VIN a iné označenia vozidla a jeho komponentov, určujúce identitu vozidla s dokladmi vozidla, ich originalitu a pravosť.

email

home