... ...
Email
Titulka

Technická kontrola

Cenník technických kontrol

Platný od 1.1.2023

Ceny sú konečné. Zahŕňajú cenu kontroly, vystavené doklady aj úhradu poplatku povereným organizáciám za informačný systém.

Prevádzkovateľom autoparkov a majiteľom autoservisov ponúkame zľavu 25% z ceny Pravidelnej technickej kontroly.

Zákazníkom, ktorí absolvovali predchádzajúcu TK u nás, ponúkame zľavu 10% z ceny Pravidelnej technickej kontroly.

Kód kontroly Technické kontroly pravidelné a opakované v plnom rozsahu Cena v € s DPH 20 %
1 Osobné motorové vozidlá (M1, N1), motorové trojkolky a štvorkolky nad 45 km/hod. (L5,L7) 45,- €
7 opakovaná kontrola do 60 dní 25,- €
36 opakovaná kontrola (M1,N1,N1G) v deň pravidelnej kontroly 9,- €
10 Osobné motorové vozidlá (M1, N1) – pohon plyn+ R KAT 49,- €
21 opakovaná kontrola do 60 dní 25,- €
2 Nákladné a špeciálne motorové vozidlá, ťahače a autobusy (M2, M3, N2, N3), kolesové traktory nad 40 km/hod. (T5) 78,- €
8 opakovaná kontrola do 60 dní 35,- €
16 Nákladné a špeciálne motorové vozidlá, ťahače a autobusy (M2, M3, N2, N3, N3G) – plynový pohon 80,- €
23 opakovaná kontrola do 60 dní 35,- €
25 Ľahké prípojné vozidlá do 0,75 t (O1), ľahké prípojné vozidlá za traktory s celkovou hmotnosťou do 1,5 t (R1) 35,- €
26 opakovaná kontrola do 60 dní 15,- €
3 Prípojné vozidlá nad 0,75 t (O2, O3, O4), prípojné vozidlá za traktory s celkovou hmotnosťou nad 1,5 t (R2, R3, R4) 45,- €
19 opakovaná kontrola do 60 dní 23,- €
37 Prípojné vozidlá nad 0,75 t (O3,O4) 55,- €
19 opakovaná kontrola do 60 dní 23,- €
5 Dvojkolesové motorové vozidlá – motocykle (L1, L3, L4), ľahké troj- a štvorkolesové mot. vozidlá (L2, L6) 39,- €
24 opakovaná kontrola do 60 dní 19,- €
6 Kolesové traktory do 40 km/hod. (T1, T2, T3, T4) 62,- €
4 opakovaná kontrola do 60 dní 34,- €
50 Kontrola na vydanie prepravného povolenia - ECMT motorového vozidla (N2, N3) 121,- €
8 opakovaná kontrola do 60 dní 35,- €
60 Kontrola na vydanie prepravného povolenia – ECMT prípojného vozidla 75,- €
19 opakovaná kontrola do 60 dní 23,- €

Súvisiace služby:

Kód:

 • 17 Vystavenie certifikátu ECMT ...2,- €
 • 09 Administratívna kontrola všetkých kategórií ...15,- €
 • 29 Vystavenie a potvrdenie zhodnosti fotokópie ...4,- €
 • 100 Doplnenie techn. údajov vozidla pri dovoze ...12,- €
 • 120 Dovažovanie valníkových vozidiel pri technickej kontrole ...30,- €
 • 41Zvláštna kontrola osobných automobilov ...15,- €
 • 42zvláštna kontrola nákladných automobilov ...25,- €
 • 43správne konanie - uznanie výnimiek ...99,- €
 • 111Dopravné náklady za 1 km ...1,- €
 • 112Čas strávený na ceste za 1 hodinu ...20,00,- €
 • 113 Vozidlá s obmedzenou prevádzkou kategórie T,C,PS ... 69,- €
 • 114 Vozidlá s obmedzenou prevádzkou kategórie R ... 39,- €

email

home