... ...
Email
Titulka

O spoločnosti

História našej stanice technickej kontroly sa začala písať v roku 1994.

Dňa 18.11.1994 získala prvú Autorizáciu kontrol technického stavu cestných motorových a ich prípojných vozidiel od Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác SR.

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR udelilo Oprávnenie a osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie emisných kontrol č.0778 stanici technických kontrol dňa 22.5.2000. Spočiatku sa emisné kontroly vykonávali len na zážihových /benzínových/ motoroch s palivom benzín a od 16.4.2002 s palivom LPG a CNG.

Od 09.12.2002 má STK oprávnenia na vykonávanie emisných kontrol vznetových/dieselových/ motorov.

Budovanie komplexnej starostlivosti o vozidlá našich zákazníkov viedlo k rozhodnutiu vybudovať pracovisko kontroly originality. Dňa 14.05.2007 bolo Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Šali udelené povolenie na jeho zriadenie a 16.11.2007 udelené oprávnenie na vykonávanie kontroly originality pre všetky kategórie vozidiel.

V našej STK sa stretnete so službami, ktorých rozsah a forma sa prispôsobujú Vašim potrebám:

  • minimálne čakacie doby,
  • profesionálny prístup orientovaný na potreby zákazníka,
  • sme súčasťou areálu, ktorý poskytuje všetko, čo automobil potrebuje podľa údajov výrobcu vozidla a bez straty záruky.

Pracovitosť, čestnosť a ochota sú pre nás najdôležitejším kompasom už takmer 30 rokov.

email

home